Uavhengig Kontroll

Uavhengig kontroll ble innført 01.01.2013 for søknadspliktige våtrom og av lufttetthet i alle nye boliger. Våtrom gjelder også for tilbygg og fritidsboliger.

For bygg i tiltaksklasse 1 (påbygg over 50m2) skal følgende kontrolleres:

  • Uavhengig kontroll av fuktsikring. Her skal det kontrolleres om det er nødvendig prosjektering for prosjektet, videre kontrolleres, sjekklister, tegninger mm. Visuell besiktigelse av våtrommene skal foretas etter hvert som sluk plasseres, påføring av tettesjikt, slukmansjett monteres og fall til sluk etableres. Sluttkontroll skal foretas etter at overflatematerialer er ferdig montert
  • Kontroll av lufttetthet i bygninger. Kontroll av lufttetthet er i hovedsak en kontroll av utførelse. Kontroll av lufttetthet skal gjennomføres etter at utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegger er ferdig. Kontrollen skal påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøving av tilnærmet ferdig bygning, og at måletallet er innenfor forskriftskravet.

Uavhengig kontroll for bygg i tiltaksklasse 2 og 3. Her skal følgende kontrolleres:

  • I tiltaksklasse 2 og 3 skal bygningsfysikk slik som energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, yttervegger, tak og terrasser samt dokumentasjon av KS-system for bedriften. Videre skal konstruksjonssikkerhet og byggets bæresystem kontrolleres sammen med dokumentasjon av KS-systemet. Geoteknikk skal kontrolleres sammen med påliteligsklasse og dokumentasjon av KS-systemet. Brannsikkerhetsstrategi og konsept sammen med dokumentasjon av KS-systemet for brannsikring.

Ingeniørfirmaet SAGEN AS er godkjent for uavhengig kontroll.