Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra de eldre tilstandsrapporter blir det i Boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Det medfølger også en egenerklæring fra eier som har bebodd og kjenner eiendommen. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle
i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy
som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Kan leveres med verditakst og arealberegning.