Byggekontroll

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå dyre overraskelser.
En byggekontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt.

Det er bevist at når utførende entreprenør/håndtverker får høre om at byggherren har engasjert en 3-parts kontrollør så skjerpes kvaliteten og sluttproduktet blir mye bedre.

Det vil iløpet av kort tid bli et krav fra myndighetene om 3-parts kontroll for byggearbeider som erfaringsvis gir mye skader og mangler/feil.

Hva kan en bygge/3-parts kontroll omfatte

 • Gjennomgang av leveringsomfang og byggekontrakt.
 • Tilsyn ved ferdig mur.
 • Tilsyn ved lukket råbygg.
 • Tilsyn ved utvendig kledd bygg.
 • Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg.
 • Tilsyn ved malerklart bygg og ved overlevering.
 • Kontroll av fall på badegolv
 • Kontroll av membran før flislegging


Hvilke bygg trenger byggekontroll?

 • Nye boliger og leiligheter
 • Ved fornying og rehabilitering av eldre boliger.
 • Ved utbygging av leiligheter.
 • Ved rehabilitering og utbygging i borettslag.
 • Ved reparasjoner og gjenoppføring etter byggeskader.
 • Rehabilitering og ombygging av bad/våtrom


Byggekontroll kan foretas på hele bygget eller på deler av bygget slik som bad og våtrom, tilbygg, utvendig rehabilitering osv.