Byggelånskontroll

Som prosjekt og byggelånskontrollør påtar jeg meg følgende arbeid som rapporteres til oppdragsgiver:

  • Befaring på byggeplassen
  • Vurdere verdi av utført arbeid og materialer tilført byggeplass.
  • Vurdere fremdrift.
  • Attestere fakturaer for utbetaling.
  • Gjennomgå og godkjenne relevant dokumentasjon i byggesaken, som entrepriseavtaler, vilkår i rammebetingelse og igangsettelse, garantier, forsikringer og eventuelle salgsprospekt.
  • Kontrollere at entreprenørens styringssystemer i.h.h.t Plan og Bygningsloven brukes aktivt.