Byggeledelse

Jeg påtar meg tradisjonelle prosjekt og byggelederoppdrag som vanligvis består av følgende, avhengig av hvor i prosessen man kommer inn:

  • Prosjektutvikling
  • Foreslå gjennomføringsmodell, etablere prosjektorganisasjon og styringssystem.
  • Kontrahering og oppfølging av arkitekt, konsulenter og entreprenør.
  • Prosjekteringsledelse, enten som byggherrens representant eller innleid av entreprenør.
  • Styring av økonomi, fremdrift og HMS i prosjekterings og utførelsesfasen.
  • Kvalitetssikring med bla.a systematisk og dokumentert byggeplasskontroll.
  • Overtagelser