Byggeteknisk

Jeg har i mange år hatt oppdrag for private og advokater i forbindelse med "feil og mangler" på eiendommer etter overtakelser. Det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper påberoper seg "feil og mangler" som de mener ikke var bekjentgjordt i forbindelse med eierskifte.
Jeg vurderer slike oppdrag i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens bruk og alder, hva som har vært slik siden eiendommen var ny osv.

Av de mest vanlige forholdene kan jeg her nevne:

  • Fuktskader
  • Mugg, sopp og råte
  • Luftlekkasje og kuldegjennomslag
  • Skjevheter og setningsskader
  • Baderomsskader
  • Bygningsskader
  • Arealoppmåling