Byggherreombud

Ved totalentrepriser bistås byggherre eller entreprenør med følgende:

  • Kartlegge krav og behov i samarbeide med byggherre-entreprenør.
  • Utarbeide tilbudsunderlag med funksjonsbeskrivelse.
  • Kontrahere total og underentreprenører.
  • Følge opp kontrakten i prosjekt og utførelsesfasen.
  • Delta ved overtagelse.
  • Følge opp i reklamasjonsperioden.