Fuktmåling

Ingeniørfirmaet SAGEN AS utfører fuktmålinger. Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt- og vann tilførsel. Skader er påregnelig når underlaget ikke er uttørket før legging av belegg, flis mv.

Vann på avveie er et problem. Når vann samles i bygningsmessige konstruksjoner,
vil det over tid dannes muggsopp. Når muggsoppen dør avgir den toksiner som kan gi allergiske og astmatiske symptomer. Hvis en i familien er konstant "småforkjølet" kan fukt være forklaringen. Selv nye boliger kan ha store fuktproblemer.

Hvordan oppdages fukt?

Fuktskader og fuktig klima i en konstruksjon er ikke alltid lett å oppdage.
Boliger med mugglukt eller der fliser og belegg ikke er riktig montert, har ofte et fuktproblem. Det er de snikende, skjulte lekkasjene som virkelig kan gjøre skade.
Ny boligeier sikrer seg ofte ved å få kontrollert f.eks. våtrom hvor reparasjonskostnader er særdeles store og der villa- og huseierforsikring normalt ikke dekker. Mange selgere av leiligheter og boliger bestiller fuktmåling for å unngå reklamasjon fra den nye eier. Fuktmåling inngår også Boligsalgsrapporten.

Mine fuktmåleinstrumenter

Vaisala er et instrument for nøyaktig måling av fukt, samt temperatur i luft; inne i konstruksjoner av tre, betong osv. Måleplugger bores inn i underlaget og klima måles til gitte tidspunkt. Instrumentet brukes ofte for nøyaktig kontroll om betong er tilstrekkelig uttørket før belegg eller flislegging. Man kan også bruke instrumentet for kontroll av fukt i hulrom i f.eks. vegger og bjelkelag etter vannlekkasje.

Protimeter MMS er et kombiinstrument for måling av fukt i tre og fuktindikator for gips, murpuss mv. Apparatet kan brukes til å bedømme skadelig fukt og lekkasjer i bygningskonstruksjoner bak tapeter, vinylbelegg, fliser mv.
Protimeter måler relativ fukt i luft i skjulte konstruksjoner i tillegg til overflatetemperaturer. Dette er et instrument som er mest brukt til å kartlegge om vannskader i gulv/vegg er uttørket uten å rive konstruksjonen.

Trames ME er en svært god fuktindikator som avslører fuktinnhold og evt. skadelig fukt i materialer. Bl.a. utmerket til kontroll av flisoverflater og våtromsgulvbelegg uten hulltaking.

Bollmann fuktmåler med pigger er et instrument for nøyaktig måling av fukt i alle typer treverk.