Kontraktsrådgiving

Jeg bistår byggherre - entreprenør ved valg og kontrahering av arkitekt, konsulenter, entreprenører, og kan bidra med følgende:

  • Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og konsulenter.
  • Funksjonsbeskrivelse ved totalentreprise.
  • Alminnelig del ved beskrivelser for hoved, delt- og generalentrepriser.
  • Evaluering og innstilling i valg av tilbyder,
  • Avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger.
  • Utarbeidelse av avtaledokumenter basert på NS 3430/31 ved entreprisekontrakt og NS 8401/02 ved prosjektering-/rådgivingsoppdrag