Skjønn

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for å fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring. Det velges to uhildede skjønnsmenn(fagkyndige takstmenn), en for hver av partene(forsikringstaker og forsikringsgiver).
Skjønnsmennene sammen med forsikringstaker og forsikringsgiver "s etter skjønnet" ved en befaring og gjennomgang av saken. Skadens omfang registreres og bestemmes.

Skjønnsmennene arbeider etter dette sammen om et skjønnsdokument som beskriver omfanget og kostnadene.

Forsikringstaker og forsikringsgiver dekker som hovedregel kostnadene for hver sin skjønnsmann