Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden et bygg har. Den må ikke forveksles med begrepet takst som er
beskrevet foran.

En befaring i forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapport innebærer en grundig visuell gjennomgang av alle deler av boligen både utvendig og innvendig hvis ikke annet er avtalt på forhånd. En tilstandsrapport omfatter også en beskrivelse og vurdering av byggets tekniske anlegg.

Det kan også utføres ytterligere tjenester i tillegg til en visuell kontroll.
Slike tjenester fremgår av tilstandsrapportskjemaet. Det er utarbeidet egne
skjema for tilstandsrapport.

En tilstandsrapport er uavhengig av markedskonjunkturene.