Verdi og lånetakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien og låneverdien på eiendommen, leiligheten, hytta, tomt osv. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdet er, utleie/leiekontrakter, heftelser, rettigheter, utidsmessighet og reguleringsmessige forhold. Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi.

Markedsverdi

Markedsverdien er "Det antatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen kan omsettes for på taksteringsdatoen". Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet "n ormal salgsverdi" som fortsatt benyttes i en del takster.

Låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Teknisk verdi

Teknisk verdi er hva det koster å føre opp en tilvarende bygning på samme sted
som omtalte eiendom etter dagens normale byggekostnader. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse som for eksempel foreldelse, dårlig planløsning, gjennstående arbeider og vedlikeholdsmangler.

Tomteverdi

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomten, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningskostnader for vann, avløp og strøm.